Kategoria Artykuły

Specyfikacje techniczne wydane przez GDDKiA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH Przy wykonaniu robót ziemnych przestrzegać należy postanowień zawartych w PN-B-06050 (1999): Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, PN-S-96012 (1997): Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem oraz Ogólnej Specyfikacji Technicznej Generalnej Dyrekcji Dróg…

Szkolenia – kursy Autocad Civil 3D

Oprogramowanie AutoCAD Civil 3D jest to rozwiązanie służące do modelowania informacji o budynku (BIM) przeznaczone do tworzenia projektów m.in. z zakresu: Dostępne w programie narzędzia do wykonania różnego rodzaju analiz projektowych umożliwiają przeprowadzenie symulacji różnych scenariuszy pomagających zoptymalizować wydajność przed realizacją projektów.…