Szkolenia – kursy Autocad Civil 3D

Oprogramowanie AutoCAD Civil 3D jest to rozwiązanie służące do modelowania informacji o budynku (BIM) przeznaczone do tworzenia projektów m.in. z zakresu:

 • inżynierii lądowej, 
 • inżynierii wodnej,
 • infrastruktury transportowej,
 • zagospodarowania przestrzennego.

Dostępne w programie narzędzia do wykonania różnego rodzaju analiz projektowych umożliwiają przeprowadzenie symulacji różnych scenariuszy pomagających zoptymalizować wydajność przed realizacją projektów. Dynamiczny proces tworzenia projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji końcowej znacznie ułatwia pracę i skraca czas wykonania projekt

Autocad Civil 3D to jedno z najbardziej popularnych oprogramowań do projektowania i modelowania infrastruktury. Jest to narzędzie szeroko stosowane w branży budowlanej, geodezyjnej i inżynierskiej, a także w wielu innych sektorach związanych z projektowaniem i planowaniem przestrzeni.

Szkolenia z Autocad Civil 3D są niezbędne dla wszystkich, którzy chcą uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystania tego oprogramowania w swojej pracy. Celem tych szkoleń jest pomoc uczestnikom w rozwijaniu kompetencji i umiejętności potrzebnych do wykorzystywania Autocad Civil 3D w sposób efektywny i produktywny.

Szkolenia te są dostępne w wielu formach, w tym w formie kursów online i stacjonarnych, a także jako szkolenia indywidualne i grupowe. Dostępne są również opcje szkoleń z certyfikacją, które pomagają uczestnikom w zdobyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do uzyskania certyfikatu Autocad Civil 3D.

Kursy online są szczególnie przydatne dla osób, które nie mogą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych, ponieważ pozwalają one na elastyczne planowanie czasu i miejsca, a także na uzyskanie wiedzy i umiejętności z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Kursy stacjonarne zapewniają natomiast bezpośrednią interakcję z trenerem i innymi uczestnikami, co może pomóc w lepszym zrozumieniu i zapamiętaniu informacji.

Szkolenia Autocad Civil 3D obejmują szereg ważnych tematów, takich jak projektowanie i modelowanie infrastruktury, wizualizacja i animacja, analiza i symulacja, a także wiele innych.

Przykładowe tematy do omówienia.

 1. Interfejs programu
 2. Punkty
 • import punktów z pliku tekstowego
 • zmiana sposobu wyświetlania punktów w rysunku
 • edycja grupy punktów
 • tworzenie nowej grupy punktów
 • ręczne dodawanie punktów do rysunku
 • edycja punktów
 1. Tworzenie powierzchni
 • tworzenie powierzchni terenu na podstawie zaimportowanych punktów
 • zmiana sposobu wyświetlania powierzchni w rysunku
 • linie nieciągłości, dodawanie linii nieciągłości
 • obwiednia
 1. Analizy na podstawie modelu powierzchni 3D
 • wektory spadków, zlewiska, spływ wody i zlewnie
 1. Obliczanie objętości
 • obliczanie objętości złożonej
 • obliczanie objętości ograniczonej
 1. Powierzchnia objętościowa
 2. Tworzenie powierzchni z wykorzystaniem płaskiej mapy
 • przenoszenie tekstów na rzędne etykiet
 • przenoszenie bloków na rzędne atrybutów
 1. Palety narzędzi
 • tworzenie nowej palety narzędzi, kopiowanie palety narzędzi, zapisanie palety narzędzi, odczytanie palety narzędzi
 1. Linie trasowania
 • tworzenie linii trasowania
 • modyfikacja linii trasowania
 • opisywanie linii trasowania
 1. Profile
 • tworzenie profilu terenu
 • tworzenie niwelety drogi
 • opisywanie profilu
 • modyfikacja niwelety – dodawanie łuków pionowych
 1. Modelowanie korytarza drogowego
 • tworzenie przekroju normalnego
 • tworzenie korytarza drogowego
 • tworzenie powierzchni korytarza
 1. Obliczenia robót ziemnych i materiałów
 • tworzenie linii próbkowania
 • definicja materiałów do obliczeń
 1. Widoki przekrojów
 2. Generowanie arkuszy
 3. Dynamiczne zmiany projektu
 4. Projektowanie powierzchniowe
 • modelowanie powierzchni parkingu
 • modelowanie skarp do terenu
 • obliczenia robót ziemnych

3D 3D autocad autcad autocad budowlane ciekawostki civil dji drogowe drony fotogrametria geodezja informacje komendy kursy phantom piasek polecenia pomoc samouczek szkolenia szkolenie zdjęcia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *