Geodezja klasyczna

Usługi geodezyjne w zakresie:

 • Mapy do celów projektowych,
 • Pomiary powykonawcze wszystkich obiektów budowlanych, przyłączy i sieci,
 • Obsługa geodezyjna budów,
 • Wytyczenia budynków, przyłączy i sieci,
 • Podziały działek, wznowienia granic,
 • Pomiary specjalistyczne (m.in. geometria hal, kontrola pionowości obiektów wysmukłych i inne)
 • Fachowe doradztwo, poparte doświadczeniem zawodowym,
 • Pomiary wysokości obiektów niedostępnych
 • Tyczenie domów jednorodzinnych
 • Tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 • Pomiary sytuacyjno – wysokościowe:
 • Mapy do celów projektowych
 • Obliczenie mas ziemnych na podstawie pomiaru