Modele 3D do systemów sterowania maszyn

Oferujemy usługi wykonania modeli 3D na podstawie standardowej dokumentacji projektowej. Nasze opracowania są wykorzystywane w trakcie realizacji budowy w sprzęcie budowlanym wyposażonym w systemy sterowania maszyn 3D, jak również w kontrolerach geodezyjnych. W procesie wprowadzania danych do oprogramowania korzystamy z różnych materiałów wyjściowych, takich jak projekt 2D, klasyczne pomiarów geodezyjne, skany laserowe oraz dane z nalotów dronami.

Wykonujemy obliczenia mas ziemnych na podstawie projektu oraz pomiaru terenu przed wejściem na budowę, w wyniku dwóch powierzchni TIN  jest obliczona objętość wykopu i nasypu. Jest Możliwość na miejscu budowy i kalibracji wysokości łyżki lub lemiesza po wcześniejszym ustaleniu.

Zapraszam do kontaktu