Samouczek/ Pomocne komendy AutoCad Civil 3D #1

1. Przypisywanie układu współrzędnych
Przypisujemy układ współrzędnych przez MAPcsASSING 

2. Kopiowanie elementów pomiędzy rysunkami
Z rysunku źródłowego kopiujemy tylko te elementy, których potrzebujemy przez funkcje po prawej stronie paska narzędzi: kopiuj > wklej z oryginalnymi współrzędnymi. 

3. Przenoszenie tekstu na rzędne
Tekst przenosimy na rzędne poleceniem z karty Zmień: Powierzchnia > Przesuń do powierzchni > Przenieś tekst na rzędne

4. Dodawanie do powierzchni linii nieciągłości
Jeżeli linia posiada rzędne (np. polilinia 3D) to możemy ją dodać jako linia nieciągłości „standardowa”
Jeżeli jest to elementy płaski (np. Polilinia) i chcemy wpłynąć tylko na kształt triangulacji wybieramy typ linii: „nieniszcząca”
Jeżeli chcemy „Spłaszczyć element 3D” przypisując mu rzędne = 0 należy go zaznaczyć i użyć polecenia „Flatten”

5. Dokładność odwzorowania powierzchni
W celu zwiększenia dokładności powierzchni, przy imporcie danych należy zawsze zwrócić uwagę na „Strzałkę” i „Odległość”. Mniejszą wartość strzałki i mniejsza odległość będzie wymuszała tworzenie gęstszej siatki trójkątów i dokładniej odwzoruje importowane łuki i proste. 

6. Modelowanie dróg z linii nieciągłości
Możemy skopiować interesujące nas krawędzie dróg z Odnośnika przy pomocy polecenia „NKopiuj”. Łączymy powstałe linie w jedną polilinie prz użyciu polecenia „Połącz”
Tworzymy linię charakterystyczną poleceniem „Utwórz linię charakterystyczną na podstawie obiektów” i wskazujemy wcześniej stworzone polilinie.
Aby dokonań zmiany rzędnych, po wybraniu linii możemy ze wstążki wybrać „Edytor Rzędnej” (Widok tabelaryczny, lub „Szyba edycja rzędnej” celem wpisywania rzędnych bezpośrednio w wierzchołkach linii. 

7. Edycja powierzchni poprzez definicje
Jeżeli chcemy samodzielnie zmodyfikować powierzchnie, np. bez użycia linii nieciągłości, należy ją wybrać. Następnie ze wstążki rozwijamy kartę ‘Edycja powierzchni”. Najpopularniejsze narzędzia to : „Zamień krawędź”, służące do zmiany kierunku triangulacji. „Usuń linie” do przycięcia terenu. „Uprość powierzchnię” najczęściej w przypadku numerycznych modeli terenu możemy dokonać redukcji punktów.

8. Łączenie powierzchni
Teren zbiorczy dla dróg możemy wykonać przez stworzenie nowej powierzchni, następnie w jej definicji: Edycja > Wklej powierzchnie > (Wybieramy z listy powierzchnie, które mają zostać połączone). Kolejność operacji ma znaczenie, zazwyczaj do większej powierzchni wklejamy mniejsze obszary, które się w niej zawierają. 

9. Obwiednia powierzchni
Aby automatycznie dodać granicę powierzchni należy narysować i wybrać linie wokół terenu. Następnie przechodzimy w obszarze narzędzi do naszej powierzchni, rozwijamy definicje i klikając prawym klawiszem na „Obwiednie” wybieramy dodaj. 

10. Modelowanie skarp
Z karty narzędzia główne wybieramy „Skarpa” > „Narzędzia tworzenia skarp”
W oknie idąc od lewej strony definiujemy:
Grupę skarp
Powierzchnie docelową
Kryteria tworzenia skarp
Następnie wybieramy polecenie „Utwórz skarpę” i wskazując linięcharakterystyczną postępujemy zgodnie z poleceniami wyświetlanymi u dołu ekranu. 
Jeżeli podczas tworzenia skarp pojawi się komunikat o nakładanie linii charakterystycznych, można wcześniej użyć polecenia: „RemoveDupFeatureLines”.

11. Edycja skarp
Cechy skarpy możemy dowolnie edytować po jej wybraniu i skorzystaniu z narzędzi znajdującech się na górnej karcie. Jeżeli chcemy tylko przedłużyć skarpę, należy kliknąć na linię oznaczającą jej koniec i przy pomocy błękitnej ikony przesunąć w dowolne miejsce. 

12. Analizy powierzchni
W celu uruchomienia analiz wizualnych należy zawsze ustawić odpowiedni styl powierzchni na karcie wyświetl (Nachylenia, Wektory nachylenia, Rzędne itp..)
Następnie będąc we właściwościach powierzchni przechodźmy na kartę analiza i wybieramy z listy odpowiedni typ , ustalając ilość zakresów i sposób ich wyświetlania. 

13. Obliczenia mas ziemnych
Celem obliczenia mas ziemnych należy przejść do kary analiza i wybrać narzędzie Tablica objętości Z górnego paska wybieramy: „Nowa powierzchnia objętościowa” i definiujemy powierzchnię bazową oraz powierzchnię odniesienia. Po zatwierdzeniu otrzymujemy wynik i dodatkową powierzchnię 3D na karcie „Obszar narzędzi”. 

14. Tworzenie etykiet linii charakterystycznej:
Wybieramy linię charakterystyczną i po prawej stronie narzędzie: dodaj etykiety, wiele segmentów i klikamy na element. Jeżeli chcemy dokonać edycji powstałych etykiet, wybieramy dowolną. Z górnej karty rozwijamy właściwości etykiety i edytuj styl etykiety. Wybieramy ikonę edycji i w oknie przechodzimy na kartę „Układ”. Tutaj możemy tworzyć nowe komponenty etykiet i dla każdego w polu „Zawartość” podać parametry, które mają być wyświetlane. 

15. Rzutowanie rzędnych na linie charakterystyczną
Wybieramy linię charakterystyczną, następnie kierujemy się do górnej wstążki i po prawej stronie klikamy „Rzędne z powierzchni”. Wybieramy odpowiedni teren i zatwierdzamy operacje. 

16. Konwersja bloków na rzędne
Możemy wskazać wszystkie bloki z rysunku przez wybranie jednego i pod prawym klawiszem: „Wybierz podobne”. Następnie przechodzimy na kartę Zmień > powierzchnie > Przesuń do powierzchni > Przenieś bloki na rzędną atrybutów. Wybieramy atrybut bloku, z którego mają być rzutowane elementy. W dalszej kolejności możemy z tych elementów stworzyć powierzchnie wybierając w jej definicji: Obiekty rysunku > Dodaj > Bloki

17. Skalowanie powierzchni w osi Z
Aby przeskalować powierzchnie w osi Z przechodzimy do Właściwości powierzchni >Edytuj styl powierzchni > Trójkąty i wybieramy z rozwijanej listy przeskaluj rzędną. W dolnym wierszu podajemy wartość przeskalowania 


18. Modelowanie korytarza
Tworzymy linię charakterystyczną w oparciu o widoczne rzędne lub przypisujemy je narzędziem szybkiej edycji. 
Tworzymy podstawowy przekrój drogi przy pomocy narzędzia Zespół > Utwórz zespół. Elementy zespołu wybieramy z karty „Palety narzędzi” (Skrót: „Ctrl + 3”). Umieszczamy elementy przekroju wybierając poszczególne pozycje z karty i dowiązując je do znacznika zespołu. 
We właściwościach każdego elementu możemy zmienić jego parametry np. grubość, szerokość. 
Tworzymy korytarz wybierając z karty narzędzia główne korytarz > Utwórz korytarz i w oknie wskazujemy wszystkie niezbędne do utworzenia elementy:
Typ linii bazowej: Linia charakterystyczna
Stworzony zespół
Powierzchnię docelową

19. Podczytywanie danych GIS
Otwieramy okno zadań skrótem MAPwSPACE. Przez Dane> Połącz z danymi dodaj wybieramy typ elementów GIS do dodania do rysunku. 
20. Konwersja układów współrzędnych
Zależnie od wersji programu sposób konwersji układów może się zmieniać, dodaje link do aktualnej strony opisującej proces transformacji układów:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Performing-a-Coordinate-Transformation.html

21. Wgrywanie chmury punktów
Przechodzimy do karty „Wstaw”, następnie w polu „Chmury punktów” wybieramy dołącz. Określamy położenie pliku z chmurą oraz parametry do wczytania. 

22. Skróty do danych
Aby stworzyć nowy folder do skrótów należy w obszarze narzędzi wybrać prawym klawiszem Skróty do danych > Ustaw folder roboczy. Wskazujemy tutaj położenie dla wszystkich projektów. W kolejnym kroku znów wybieramy prawym klawiszem skróty do danych i polecenie: Nowy folder projektu skrótów do danych. Dzięki tej operacji w folderze roboczym zostanie stworzony folder dla konkretnego projektu. Ostatni grok to wybranie prawym klawiszem skrótów i polecenia: Utwórz skróty do danych, gdzie wskazujemy jakie elementy z naszego rysunku mają znaleźć się w folderze projektu. 
 Jeżeli mamy już stworzony folder projektu, w nowym rysunku wystarczy, klikając na skróty do danych, wybrać polecenie: Ustaw folder projektu skrótów do danych i wskazać istniejącą lokalizacje. 

  3D 3D autocad autcad autocad budowlane ciekawostki civil dji drogowe drony fotogrametria geodezja informacje komendy kursy phantom piasek polecenia pomoc samouczek szkolenia szkolenie zdjęcia

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *